Free Punch – Chương 2

Chào!

Lâu nay bận bịu việc vô năm học  Tại mình phải ở KTX nên đủ thứ xảy đến và bức xúc cũng vì thế mà tuôn theo 

À nhắn luôn là ai ở HÀ LỘI thì pm ~~~~~ Mình lên HÀ LỘI ~~~~~~ học =))))))  

 

Free Punch

Tác giả: NATSUME Isaku

Nguồn: Forgotten Gem Box

Thể loại: Comedy, School Life, Slice of Life, Yaoi

Biên Dịch tiếng Nhật: Trần Thuận, Zero Daiki

Biên dịch tiếng Anh: Jenny_ben30

Clean: Nguyệt Lão

Typer: Pu 3k*

Quality Checker: Pu 3k*

Continue reading

Free Punch – Chương 1

Free Punch

Tác giả: NATSUME Isaku

Nguồn: Forgotten Gem Box

Thể loại: Comedy, School Life, Slice of Life, Yaoi

Biên Dịch tiếng Nhật: Trần Thuận, Zero Daiki

Biên dịch tiếng Anh: Jenny_ben30

Clean: Nguyệt Lão

Typer: Zero Daiki

Quality Checker: Pu 3k*

Continue reading