In These Words – Chương 1

*trồi lên*

Xin chào! =v= ~

Mình là Pu và mình ‘đang’ come back theo 1 nghĩa là lâu lâu xuất hiện bất thình lình :v

Thôi ko blah bleh bloh nữa :v nhá hàng :v
In These Words Cover

 

IN THESE WORDS

Tác giả: TogaQ, Kichiku Neko

Thể loại: Adult, Drama, Mature , Psychological , Tragedy , Yaoi

____________

Biên dịch: Jenny Ben

Biên tập: Pu Continue reading