(Translated) Doujinshi AO NO EX: Bokukichi

Chào 😀 Zero đây *bow* ~

Đang hý hửng với mấy dou kuroko nên hơi lazy =v=

Nhờ Pu type nên làm ăn cũng được =))

Đây là dou lần đầu có sự trợ giúp hoàn toàn của anh Thuận >w< ~ Cảm ơn anh nhiều >w< ~ Em thương anh lắm >w< ~

Bản dịch được dịch từ tiếng Nhật nên …. =v= sai sót thì chịu ó =v=

Cái này nó Moe ~~~ Kawaii ~ qá độ =)))) ngay cả người cấp raw cũng cảnh báo về độ moe của nó =)))))) ~~~~~ lâu lâu lại fải nhún lên vì hắn phúng phính qá =)))))

BOKUKICHI

Tác giả: Akariku

Thể loại: Doujinshi, Shounen ai

Couple: Yukio x Rin

_____________

Biên dịch tiếng Nhật: Trần Thuận, Zero Daiki

Clean: Zero Daiki

Type: Pu 3k*

Q-cer: Zero Daiki

Continue reading

(Translated) Short Dou Ao No Ex : Shima x Yukio

Zero đây 😀

đã ăn chơi khá đủ nên bắt đầu work 😀

lần này là Short doujinshi Ao no ex :”> nhưng mà dou kiểu tạm lấy trên Aarinfantasy =v= thực sự là k thích cái cp ShimaxYuki nhưng mà làm vì thích cái độ biến thái của tên Shima =v=

Like nhiều nha ^^~

Thanks Frostoria for English version 😀 love you 😀

Continue reading