FAQ!

Tạm thời mình mới lập cái page FAQ này để chống chế cái pj ITW thôi 🙂 nên cũng chả có j 🙂 có vấn đề gì xin hãy vào phần Thắc Mắc? để hỏi han này nọ nhé 🙂

Đối với bộ In These Words cũng như các bộ mình không share trực tiếp link download trong post thì các bạn có thể để mail trong comment hoặc vào phần thắc mắc để hỏi link download! mong các bạn hiểu ^^

Mail của mình khi có chuyện gì mà cái page thắc mắc không hoạt động nhé!

pu3kluz@gmail.com